آیا برای ارتقاء سطح ایمنی در فعالیت خود احتیاج به هم فکری دارید؟

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه ایمنی ندا گستر

تیمی از با تجربه ترین مدیران و مربیان HSE سظح ملی وبینالمللی را گردهم آوردیم تا بتوانیم بهترین خدمات HSE  را در کمترین زمان و با کیفیت معادل استانداردهای جهانی ارائه دهیم .

در 15 سال اخیر با کمک آموزشهای اثربخش و تجربیات خوب و ارزنده دراستقرار سیستمهای مدیریت ایمنی (HSE-MS) درپروژه های صنایع ساختمان ، نفت ، گاز ، پتروشیمی و معدن موفق به داشتن آمار بدون حادثه باشیم .بدین سبب با قدر دانی از این همکاران برآن شدیم تا با همکاری یکدیگر این تجربیات را در اختیار هنرجویان علاقمند به کار در این رشته نماییم

HSE nedagostar

از آن رو که معتبرترین مدرک اشتغال در ایران توسط سازمان فنی وحرفه ای کشور،وابسته به وزارت تعاون،کار واموراجتماعی و گویای مهارت شغلی میباشد و در هماهنگی با سازمان بین المللی کار (ILO) دارای کد ISCO نیز میباشد ،استانداردهای HSE را با کمک دفتر برنامه ریزی سازمان تدوین و به ثبت رساندیم .

مدیریت آموزشگاه

هدف کلی ما از تاسیس  آموزشگاه تخصصی HSE ارتقا فرهنگ ایمنی در جامعه که شامل خانواده ،مراکز آموزشی از مهد کودک تا دانشگاه در پیوند با کار و فعالیت خدماتی – تولیدی در صنایع میباشد

پروانه تاسیس

پروانه تاسیس بامداد کتانچی

جدید ترین دوره های آموزشی

آموزشهای متنوع و کاربردی برای کارکنان جهت ،هماهنگی با تیم HSE و مدیریت بحران

بازدید از همه دوره ها

ارتباطات مستقیم

از آن رو که معتبرترین مدرک اشتغال در ایران توسط سازمان فنی وحرفه ای کشور،وابسته به وزارت تعاون،کار واموراجتماعی و گویای مهارت شغلی میباشد و در هماهنگی با سازمان بین المللی کار (ILO) دارای کد ISCO نیز میباشد ،استانداردهای HSE را با کمک دفتر برنامه ریزی سازمان تدوین و به ثبت رساندیم