Loading...
مقالات2018-10-17T12:43:10+00:00

محلی برای اطلاع رسانی مهندسین و دانشجویان

با ما تماس بگیرید

کارشناس HSE بایستی این چهار تکنیک را بلد باشد

توصیف روش تجزیه و تحلیل درخت خطا FTA تاریخچه بوجود آمدن جهت تایین و بهبود قابلیت « واتسون » 1961 در آزمایشگاههاي تلفن بل به وجود آمد و سپس وسط آقاي - - براي اولین بار سال 62 اطمینان

نکات ایمني در هنگام كار با كپسول های اكسیژن

نکات ایمني در هنگام كار با كپسول های اكسیژن مخصوصا دربیمارستان ودرمانگاه ها1⃣ شيرها را آهسته باز و بسته كنيد. بازكردن سريع خصوصاً شير هاي سيلندر هاي اكسيژن منجر به خروج سريع اكسيژن در يك لحظه خواهدشد، همچنين آنها را

ارتباطات مستقیم

از آن رو که معتبرترین مدرک اشتغال در ایران توسط سازمان فنی وحرفه ای کشور،وابسته به وزارت تعاون،کار واموراجتماعی و گویای مهارت شغلی میباشد و در هماهنگی با سازمان بین المللی کار (ILO) دارای کد ISCO نیز میباشد ،استانداردهای HSE را با کمک دفتر برنامه ریزی سازمان تدوین و به ثبت رساندیم