نکات ایمني در هنگام كار با كپسول های اكسیژن

By |2018-10-17T12:32:56+00:00دسامبر 7th, 2015|Architecture, Construction, Engineering|

نکات ایمني در هنگام كار با كپسول های اكسیژن مخصوصا دربیمارستان ودرمانگاه ها1⃣ شيرها را آهسته باز و بسته كنيد. بازكردن سريع خصوصاً شير هاي سيلندر هاي اكسيژن منجر به خروج سريع اكسيژن در يك لحظه خواهدشد، همچنين آنها را تا حدي بازوبسته كنيد كه جريان گاز قطع شود و فشارj بي مورد وارد نكنيد.-2⃣