کارشناس HSE بایستی این چهار تکنیک را بلد باشد

By |2018-10-17T12:29:31+00:00دسامبر 7th, 2015|Architecture, Buildings, Construction, News|

توصیف روش تجزیه و تحلیل درخت خطا FTA تاریخچه بوجود آمدن جهت تایین و بهبود قابلیت « واتسون » 1961 در آزمایشگاههاي تلفن بل به وجود آمد و سپس وسط آقاي - - براي اولین بار سال 62 اطمینان سیستم کنترل موشک هاي قارهپیما توسعه یافت . - اولین مقاله درباره آن در سال